Doelgroep

Gele cirkel

Van schooluitval tot zorgmijders

House of Hope is in Rotterdam-Zuid actief in wijken met een bovengemiddelde maatschappelijke problematiek. Het gaat sociaal gezien om buurten die bij de meest zwakke van Rotterdam horen. De schooluitval, de (jeugd-)werkloosheid, het aantal mensen dat (bijzondere) bijstand geniet, het percentage bankslapers (mensen zonder vaste verblijfplaats) en het aantal zorgmijders zijn er aantoonbaar hoger. Daarnaast zijn de sociale cohesie, de binding aan de wijk en de inkomenspositie er lager. Kortom, voldoende redenen om extra aandacht aan deze wijken te geven ter verbetering van het leefklimaat en het maatschappelijk welzijn.

Onzichtbare groepen lopen zorg mis

Helaas wordt een deel van de mensen met problemen niet of te laat gevonden. Hulp inroepen vinden zij vaak te moeilijk. Van alle nieuwe mensen die zich de achterliggende jaren bij House of Hope meldden, had 60 tot 70% niet eerder hulp gezocht bij reguliere instellingen voor wijkgerichte zorg. Vaak gaat het niet om bewust zorg mijden, maar om zorg mislopen. Redenen zijn bijvoorbeeld schaamte, fysieke beperkingen, wantrouwen naar de overheid, reisafstand, laag begripsvermogen, taalachterstand, eerdere teleurstellingen in de hulpverlening of niet bekend zijn met de mogelijkheden voor hulp.
Deze kwetsbare doelgroep heeft nabije, warme en veilige plekken nodig om spontaan binnen te kunnen lopen. Een plek waar altijd iemand beschikbaar is voor een luisterend oor en om direct een inschatting te maken van de urgentie.

Deze mensen komen bij House of Hope

  • Gezinnen: ‘gewone’ gezinnen, maar ook vaak eenoudergezinnen waarbij alleen de moeder en kinderen in beeld zijn.
  • Kinderen en jonge tieners: van 4 tot 12 jaar.
  • Alleenstaanden: mannen en vrouwen vanuit zeer diverse achtergronden in de leeftijd van 20 tot 75 jaar.
  • Ouderen: met name op de ontmoetingsactiviteiten is het percentage zestigplussers met ongeveer 25% flink vertegenwoordigd.
  • Groepen met een diverse etnische afkomst: ongeveer driekwart van onze bezoekers heeft van oorsprong een niet-Nederlandse achtergrond.
Scroll naar boven