De leefwereld staat centraal

Wij kiezen ervoor om aansluiting te zoeken bij de leefwereld van mensen. Dat betekent dat de behoefte van de wijkbewoners het uitgangspunt is in onze werkwijze.

Knutselen bij House of Hope
hoh-shape-purple

Wij maken maatwerk van liefde en nabijheid

Als er urgente zaken spelen, pakken we die meteen op, om daarna het hele plaatje in kaart te brengen. We willen met liefde en persoonlijke nabijheid naast wijkbewoners staan, waarbij we zo lang als nodig is present zijn en maatwerk bieden.

Dit is een andere manier van werken dan wanneer er gedacht wordt vanuit de systeemwereld. Hierin wordt meer zakelijk gewerkt en is er minder verbinding met mensen. Bureaucratie zorgt ervoor dat processen trager en formeler verlopen. Door onze werkwijze zijn we onderscheidend van en aanvullend op reguliere welzijnsorganisaties.

Onze werkwijze: bekijk het geheim van de Tarwewijk

hoh-shape-yellow

Vinden, verbinden,
versterken en vieren

Deze vier kernwoorden laten onze werkwijze zien.

House of Hope - Vinden

Vinden

Wij willen mensen vinden die zorg mislopen, doordat ze de aansluiting met de reguliere hulpverlening onvoldoende kunnen maken. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze onbekend zijn met de mogelijkheden, analfabeet zijn of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Ook zijn mensen teleurgesteld in de vaak zakelijke werkwijze bij gemeentelijke instellingen en is er wantrouwen ontstaan.

Deze mensen willen we vinden door actief de wijk in te gaan en met hen in contact te komen. Onze relatiegerichte benadering en de laagdrempelige huiskamer en ontmoetingsactiviteiten helpen ook om mensen te vinden.

Scroll naar top