De leefwereld staat centraal

Wij kiezen ervoor om aansluiting te zoeken bij de leefwereld van mensen. Dat betekent dat de behoefte van de wijkbewoners het uitgangspunt is in onze werkwijze.

Knutselen bij House of Hope
hoh-shape-purple

Wij maken maatwerk van liefde en nabijheid

Als er urgente zaken spelen, pakken we die meteen op, om daarna het hele plaatje in kaart te brengen. We willen met liefde, warmte en persoonlijke nabijheid naast wijkbewoners staan, waarbij we zo lang als nodig is present zijn en maatwerk bieden. We zijn vooral gericht op de leefwereld van mensen, waardoor het systeemdenken minder ruimte heeft in ons beleid.
Door onze eigenheid, benaderingswijze en professionaliteit zijn we onderscheidend en aanvullend ten opzichte van reguliere instanties.

 

 

hoh-shape-yellow

Vinden, verbinden,
versterken, vieren en verdiepen

We weten dat veranderingen bij mensen niet van de ene op de andere dag ontstaan. Dat vraagt tijd, trouw en toewijding. We hebben een breed aanbod van activiteiten waarbij mensen kunnen aansluiten. Dat hebben we ondergebracht in vijf pijlers: vinden, verbinden, versterken, vieren en verdiepen.

Vinden

Veel mensen komen niet snel voor de dag met hun zorgen. Ze weten niet waar ze moeten aankloppen en soms is er wantrouwen of teleurstelling door negatieve ervaringen. Wij hebben voor hen een lage drempel. In de huiskamer kunnen bewoners vrijblijvend warmte vinden en zich thuis gaan voelen. Door wijkacties werken we op een positieve manier aan onze zichtbaarheid. En veel mensen komen via mond-tot-mondreclame bij ons.

Onze werkwijze: bekijk het geheim van de Tarwewijk

Scroll naar boven