ANBI

House of Hope - ANBI
Gele cirkel

ANBI

Stichting House of Hope is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan House of Hope zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Stichting House of Hope over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

De ANBI-vermelding van Stichting House of Hope is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Bezoek- en postadres

Stichting House of Hope
Bas Jungeriusstraat 254B
3081 VS te Rotterdam
tel. 010 – 2150663
info@houseofhope.nl
KvK 24389433
RSIN: 816076583

Doelstelling

House of Hope wil inspelen op de behoeften van wijkbewoners. Binnen een familiaire setting bevorderen we zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap en willen we impact vergroten door ervaringen te delen met anderen. We richten ons op de wijk als geheel, met bijzondere aandacht voor wijkbewoners die de reguliere dienstverlening en voorzieningen onvoldoende weten te vinden.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2023-2026 vind je hier.

Bestuurders met functie

Bram van Hemmen, voorzitter
Dorieke Hammink, secretaris
Gert-Jan van der Maas MSc, penningmeester
Jan Wolter Oosterhuis, algemeen lid
Michiel Grauss, algemeen lid
Karin de Schipper-Visser, algemeen lid

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de door haar verrichte werkzaamheden. Gemaakte kosten worden desgewenst op declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat € 0,23 per km.

Jaarverslag van activiteiten en financiën

Het jaarverslag 2023 vind je hier.

Scroll naar boven