Visie en missie

Visie en missie van House of Hope
Gele cirkel

Visie

Wij staan voor een Rotterdam-Zuid, waarin iedereen volwaardig deelneemt aan de samenleving en waar bewoners, zowel persoonlijk als in verbondenheid met elkaar, tot bloei komen.

Missie

Vanuit christelijke bewogenheid wil House of Hope er zijn voor bewoners in Rotterdam-Zuid waar armoede, eenzaamheid en gebrokenheid is. Wij bieden een hoopvolle en familiaire plek. We zijn present in de wijk en bouwen aan langdurige relaties.

Kernwaarden

Toegankelijk, trouw, menselijk, gewoon doen.

Meerjarenbeleidsplan

In juli 2020 hebben we ons meerjarenplan ‘Dieper de wijk in!’ 2019-2022 geactualiseerd. Je kunt het hier lezen.

Scroll naar top