Visie, missie en kernwaarden

Visie en missie van House of Hope
Gele cirkel

Visie

We bouwen mee aan Rotterdam-Zuid, waar iedereen volwaardig meedoet en waar bewoners, zowel persoonlijk als in verbondenheid met elkaar, zichzelf ontwikkelen én bijdragen aan een harmonieuze, respectvolle en warme samenleving.

Missie

House of Hope ondersteunt bewoners in Rotterdam-Zuid die gebukt gaan onder armoede, eenzaamheid en gebrokenheid. Wij bieden een toegankelijke, hoopvolle en familiaire plek. We zijn langdurig aanwezig in de wijk en bouwen aan warme en duurzame relaties. Dit noemen we presentie. Onze christelijke waarden zijn daarin richtinggevend.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

Toegankelijk
We zijn benaderbaar en beschikbaar. We zijn er als het nodig is, desnoods ook buiten openingstijden. Onze locaties zijn dagelijks open voor een bak koffie, een luisterend oor of een goed gesprek. We zijn laagdrempelig en we zorgen ervoor dat mensen zich altijd welkom en gezien voelen.

Menselijk
We willen dat mensen zich thuis bij ons voelen. We staan op een warme manier naast de ander met al zijn vragen en behoeften, en daar willen we bij aansluiten. Daarmee bedoelen we ook dat we de ander echt willen zien en ontmoeten. Onze kaders en protocollen zijn daaraan, indien nodig, ondergeschikt. Vanuit de vragen en behoeften gaan we samen op weg om passende oplossingen te vinden. Daarbij hoort ook dat we als warme buurtfamilie mooie life-events vieren en de minder mooie samen delen.

Trouw
We zijn er voor mensen zolang dat nodig is, en dat kan soms lang zijn. We laten niemand vallen, wat iemand ook op zijn kerfstok heeft. Als iets niet is gelukt, of er is een terugval, dan bieden we mensen een tweede kans. En als iemand zelf niet kan komen, is een bezoek aan huis snel geregeld. In het zorgen voor elkaar is maatwerk en inspelen op behoeften voor ons een vanzelfsprekendheid.

Gewoon dóen
We weten van aanpakken, houden van no-nonsense en zijn creatief in het bedenken van oplossingen. We zijn er voor de ander, gewoon als naaste, als een goede buur en zetten daarbij onze professionaliteit in. Bij een crisissituatie lopen we een paar stappen harder, om in elk geval het begin van een oplossing te bieden. Als daarvoor andere instanties nodig zijn, dan slaan we de brug en zorgen voor een warme overdracht. Als mensen onrecht is aangedaan, dan strijden we letterlijk mee in hun strijd tegen die onrecht.

Scroll naar boven