Jaarverslag

jaarverslag House of Hope
Gele cirkel

Het jaar 2020 was het jaar van corona, maar was óók een kroonjaar door het bezoek van koningin Maxima aan onze locatie op Katendrecht. Lees hier het verslag van 2020.

Door de coronabeperkingen hebben we onze presentie in 2020 heel anders vorm moeten geven dan in voorgaande jaren. Onze huiskamer moest voor een periode dicht en activiteiten konden maandenlang geen doorgang vinden.
We zijn veel actief geweest in de wijk, hebben deurcontact gezocht (ruim 9700 keer), 5000 telefoontjes en appjes gestuurd en 3500 maaltijden en 4500 kinderpakketten bezorgd. In het kader van bemoedigingsacties zijn 1.235 verassingspakketjes rondgebracht en bijna 800 speelgoedpakketten en -bonnen voor kinderen. Op die manier hebben we niet alleen de verbinding met bestaande wijkbewoners weten te behouden, ook zijn veel nieuwe contacten gelegd.

Er is voor € 265.000 aan noodhulp verstrekt om crisissituaties te overwinnen.
Het maatschappelijk inloopspreekuur is bijna 5000 keer bezocht, door ruim 950 cliënten.

We zijn erg dankbaar voor de bijna 1.4 miljoen ontvangen van fondsen, kerken, subsidies, enzovoorts. Hiermee konden we voorzien in onze vaste uitgaven.

Hier vind je jaarverslagen van eerdere jaren

Scroll naar top