Jaarverslag 2023

Gele cirkel

Groeiend aantal bankslapers in Rotterdam-Zuid

In het achterliggende jaar heeft House of Hope veel vragen rondom huisvesting gekregen. Door de huizenmarkt die op slot zit, groeit het aantal gezinnen en individuen die bij familie of vrienden op de bank slapen, de zogenaamde bankslapers.
Dit blijkt uit het jaarverslag van de stichting.

Doordat mensen langere tijd bij familie of vrienden op de bank slapen, ontstaan er onderlinge spanningen en kan er een gevoel van machteloosheid optreden. Een aantal keren heeft zich dat geuit in huiselijk geweld. House of Hope heeft zoveel mogelijk geholpen om mee te zoeken naar huizen, maar dat zijn vaak lange trajecten die niet altijd resultaat gaven.

In 2023 waren ook de gevolgen van inflatie zichtbaar: de kosten voor het dagelijkse levensonderhoud zijn gestegen, maar de lonen en/of uitkeringen stegen onvoldoende mee. Voor veel wijkbewoners was het elke maand een hele puzzel om rond te komen en helaas lukte dat lang niet altijd.
Behalve de financiële zorgen signaleerde Cor Hubach, directeur van House of Hope, ook andere zorgen. “Het vertrouwen richting de overheid is er niet beter op geworden en de alsmaar verder gaande digitalisering veroorzaakt bij onze doelgroep onzekerheid en een gevoel van uitsluiting. Verder zien we meer thuiswonende ouderen die eenzaam en hulpbehoevend zijn. Dit alles is dagelijks merkbaar in ons werk.”

De deelname aan groepsactiviteiten is sterk gegroeid, van 15.810 keer in 2022 tot 24.140 keer in 2023. “Het laat zien dat House of Hope een belangrijke plek in de wijk inneemt, en mensen ons steeds beter weten te vinden. Daarnaast proberen we wijkbewoners altijd zoveel mogelijk te verbinden aan onze community, zodat ze niet eenmalig voor bijvoorbeeld een hulpvraag binnenkomen, maar dat ook wordt aangesloten bij de andere behoeften die ze hebben”, aldus Cor Hubach.

In 2022 waren we – evenals voorgaande jaren – voor 73% van de nieuwe hulpvragers het eerste hulpverleningsloket. Dit waren veelal mensen die de weg naar de reguliere hulpverlening moeilijk wisten te vinden. Door de laagdrempelige en familiaire werkwijze van House of Hope was het voor hen gemakkelijker met hun hulpvraag voor de dag te komen.

Lees hier het hele jaarverslag 2023.

Hier vind je jaarverslagen van eerdere jaren

Scroll naar boven