Jaarverslag 2021

Gele cirkel

Driehonderd nieuwe cliënten in 2021 bij House of Hope 

House of Hope heeft in 2021 300 nieuwe cliënten geholpen op het gebied van onder andere schulden en huisvesting. Voor 200 mensen was House of Hope het eerste hulploket. Deze mensen zijn niet bekend bij de reguliere welzijnsorganisaties in Rotterdam.

Ondanks de coronamaatregelen was de laagdrempelige huiskamer vrijwel het hele jaar open, en kon de maatschappelijke hulpverlening doorgaan. Dat heeft er mede voor gezorgd dat nieuwe cliënten zich bij House of Hope hebben aangemeld. Een derde van de totale 3.300 hulpvragen had betrekking op financiën en inkomen. Ruim 300 huishoudens zijn geholpen met noodhulp voor een totaalbedrag van € 185.000.
House of Hope heeft ruim 150 gezinnen ondersteund in het verminderen van de materiële nood, het ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen en/of het verbeteren van de woonsituatie.
In verband met de coronamaatregelen heeft House of Hope extra ingezet om mensen in hun thuissituatie te helpen door het bezorgen van maaltijden aan huis en het doen van boodschappen. Ook zijn er bemoedigingsacties georganiseerd waarbij mensen thuis zijn bezocht om hen een hart onder de riem te steken.

In 2021 hebben totaal 914 gezinnen en alleenstaanden hulp ontvangen en heeft House of Hope contact met hen gehad in de vorm van huisbezoeken, maatschappelijke spreekuur, groepsactiviteiten, kinderwerk, etc.
Een van de locaties is uitgebreid met een tweede pand. Hier vinden groepsactiviteiten plaats, en worden nieuwe activiteiten ontwikkeld.

Directeur Cor Hubach kijkt met gemengde gevoelens terug op 2021. “We zijn blij dat we het hele jaar open zijn geweest, maar het was balanceren op de grens, om op een zo verantwoord mogelijke manier ons werk voor kwetsbare wijkbewoners te blijven doen. Positief verrast zijn we dat bij de groepsactiviteiten weinig deelnemers zijn afgehaakt. Enkele groepen zijn zelfs groter dan voor corona. Dat bevestigt de behoefte aan verbinding en om ergens deel vanuit te maken. Tegelijk merken we dat de problematiek die zich aandient, helaas niet is verminderd, eerder wordt het intenser. Zo zijn voor huisvestingsvragen nauwelijks oplossingen voorhanden.”

Lees hier het hele jaarverslag 2021.

Hier vind je jaarverslagen van eerdere jaren

Scroll naar boven