Vriendenstichting

Vriendenstichting - House of Hope
Gele cirkel

De Stichting Vrienden van House of Hope zorgt ervoor dat extra activiteiten, die niet altijd uit het gewone budget betaald kunnen worden, toch gerealiseerd kunnen worden. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Vrienden van House of Hope zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Stichting Vrienden van House of Hope over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

De ANBI-vermelding van Stichting Vrienden van House of Hope is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Bezoek- en postadres

Stichting Vrienden van House of Hope
Bas Jungeriusstraat 254B
3081 VS te Rotterdam
tel. 010 – 2150663
KvK 52795276
RSIN: 850600686l

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van (het werk van) Stichting House of Hope, door: het binnen House of Hope (doen) organiseren van extra activiteiten, het ten behoeve van/door House of Hope (doen) verrichten van aanschaffingen die noodzakelijk zijn/uiterst wenselijk zijn maar waarvoor het budget van House of Hope niet toereikend is.

Beleidsplan

Hier vindt u het beleidsplan 2024.

Bestuurders met functie

C.H. de Jong, voorzitter
E.W. Vreeken-Embodo, secretaris
H. van Twillert, penningmeester

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk voor de stichting. Gemaakte kosten worden desgewenst op declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat € 0,23 per km.

Actueel verslag van activiteiten en financiën

Hier vindt u een verslag van de activiteiten en de jaarrekening over 2023.

Scroll naar boven