Wat we doen

Wat we doen - House of Hope
Gele cirkel

Wat we doen

Op verschillende locaties in Rotterdam-Zuid hebben we een huiskamer. Deze huiskamers zijn laagdrempelige ontmoetingspunten voor wijkbewoners. Mensen kunnen hier terecht voor gezelligheid, een kop koffie of een vraag.

Maatschappelijke hulp

Hulpvragers met eenvoudige én complexe problemen kunnen terecht bij onze maatschappelijk dienstverleners. Dat kunnen problemen zijn als schulden, een dreigende uithuiszetting en onvoldoende geld om kleding voor kinderen aan te schaffen.

Ook ondersteunen we mensen die eenzaamheid ervaren. Zij krijgen een maatje die hen regelmatig bezoekt.

Praktische ondersteuning

Vanuit het maatschappelijk spreekuur komen ook praktische vragen naar boven, zoals een verhuizing of het opknappen van een tuin. Voor mensen die geen enkel netwerk hebben, staat onze klussendienst klaar om deze praktische hulp te bieden.

Ook helpen we bij directe nood als mensen letterlijk niets te eten hebben.

Groepsactiviteiten

Verder organiseren we groepsactiviteiten, waarbij wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en op deze manier deel uitmaken van een gemeenschap. Er zijn groepsactiviteiten voor mannen, vrouwen en moeders, er zijn kleinschalige buurtmaaltijden, een meidenclub en activiteiten voor kinderen. Ook verlenen we pastorale zorg in de vorm van persoonlijke gesprekken en Bijbelstudie.

Deze activiteiten zijn tegelijkertijd een middel om het sociale netwerk te versterken en te vergroten.

Hulp in cijfers

Een paar cijfers ter illustratie van de mensen die we helpen: zo’n 3200 wijkbewoners maken gebruik van onze activiteiten, waarbij een kleine 1000 huishoudens per jaar maatschappelijke hulp ontvangen. Jaarlijks worden onze huiskamers zo’n 50.000 keer bezocht.

Bij House of Hope ontmoeten we de wereld in het klein: driekwart van de wijkbewoners hebben van oorsprong een niet-Nederlandse achtergrond en komen uit 80 verschillende landen.

Drie wijkbewoners vertellen hoe hun leven is veranderd. Bekijk de video! 

Video afspelen over House of Hope - Wat we doen (overlay video)
Scroll naar boven