Flinke toename van hulpvragen en noodhulp in 2022 bij House of Hope

25 april 2023
In het achterliggende jaar is het aantal mensen met een hulpvraag flink toegenomen. Ook is er veel meer noodhulp gegeven. De oorzaak van deze toename lag vooral in de toenemende kosten voor energie en levensonderhoud. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting.
Gele cirkel

Het aantal hulpverleningstrajecten is met 11% gestegen van 914 naar 1015. Er kwamen vooral veel vragen binnen rond de energiearmoede. House of Hope heeft daarop ingespeeld door een snelle dienstverlening te regelen, toeslagen aan te vragen en energieboxen uit te delen.

Ook de noodhulp is fors toegenomen. In 2022 is er € 236.281 aan noodhulp verstrekt, ten opzichte van € 184.032 in het voorgaande jaar. Mensen hebben noodgeld ontvangen gedurende een periode dat ze geen inkomsten hadden of om een woningontruiming te voorkomen.

Een stijging, maar dan in positieve zin, was ook zichtbaar bij de groepsactiviteiten. Veel groepen hebben meer deelnemers dan voor corona. Directeur Cor Hubach: “We hebben afgelopen jaar ervaren dat verbinding verrijkt. We hebben elkaar nodig. Wanneer mensen meedoen aan een groepsactiviteit, betekent dat minder eenzaamheid, meer verbinding en meer onderlinge betrokkenheid”.

In 2022 waren we – evenals voorgaande jaren – voor 69% van de nieuwe hulpvragers het eerste hulpverleningsloket. Dit waren veelal mensen die de weg naar de reguliere hulpverlening moeilijk wisten te vinden. Door de laagdrempelige en familiaire werkwijze van House of Hope was het voor hen gemakkelijker met hun hulpvraag voor de dag te komen.

Lees hier het hele jaarverslag 2022.

Scroll naar boven